ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW”

8 lipca 2020

Zapytanie_ofertowe_azbest_2020Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie doc

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie pdf

Powszechny spis rolny 1.09.2020-30.11.2020

2 czerwca 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Na stronie http://spisrolny.gov.pl na bieżąco będą zamieszczane wiadomości związane z bieżącymi pracami organizacyjnymi PSR oraz wyjaśnienia, dlaczego udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy, w jakim celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu rolnego są istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i polskiego rolnictwa.

Urząd Statystyczny w Białymstoku